Grade 12

 1. බුද්ධ ධර්මය
 2. කතෝලික ධර්මය
 3. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
 4. ඉස්ලාම් ධර්මය
 5. ගණිතය
 6. සිංහල වැඩ පොත
 7. සිංහල කියවීම් පොත
 1. බුද්ධ ධර්මය
 2. කතෝලික ධර්මය
 3. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
 4. ඉස්ලාම් ධර්මය
 5. ගණිතය
 6. සිංහල වැඩ පොත
 7. සිංහල කියවීම් පොත
 1. බුද්ධ ධර්මය
 2. කතෝලික ධර්මය
 3. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
 4. ඉස්ලාම් ධර්මය
 5. ගණිතය
 6. සිංහල වැඩ පොත
 7. සිංහල කියවීම් පොත
 1. පාලි භාෂාව (2017)
 2. සංස්කෘත භාෂාව (2017)
 3. හින්දි භාෂාව (2017)
 4. ගිණුම්කරණය (2017)
 5. බුද්ධ ධර්මය (2017)
 6. බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2017)
 7. කෘෂි විද්‍යාව (2017)
 8. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2017)
 9. දේශපාලන විද්‍යාව (2017)
 10. පෙරදිග සංගීතය (2017)
 11. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2017)
 12. ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2017)
 13. නාට්‍ය හා රංග කලාව (2017)
 14. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2017)
 15. ගිණුම්කරණය (2017)
 16. නර්තනය (2017)
 17. භූගෝල විද්‍යාව (2017)
 18. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (2017)
 19. ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය (2017)
 20. තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (2017)
 21. ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය (2017)
 22. ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව (2017)
 23. ආර්ථිකවිද්‍යාව (2017)
 24. ඉතිහාසය (2017)
 25. චිත්‍ර (2017)
 26. රසායන විද්‍යාව (2017)
 27. භෞතික විද්‍යාව (2017)
 28. සංයුක්ත ගණිතය (2017)
 29. ජීව විද්‍යාව (2017)
 30. තොරතුරු සන්නි‍වේදන තාක්ෂණය (2017)
 31. සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය GIT (2017)
 32. සිංහල (2017)
 33. සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2018)
 34. ගණිතය (2017)
 35. කොරියන් භාෂාව (2021)
 36. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (2014)
 37. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2014)
 38. තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (2013)
 39. රසායන විද්‍යාව (2012)
 40. ජීව විද්‍යාව (2012)
 41. භෞතික විද්‍යාව (2012)
 42. ගණිතය (2009)
 43. සංයුක්ත ගණිතය (2009)
 44. සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2009)
 45. කෘෂි විද්‍යාව (2009)
 46. දෘඪ තාක්ෂණවේදය (2009)
 47. ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව (2009)
 48. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (2009)
 49. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2009)
 50. සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (2009)
 51. ගිණුම්කරණය (2009)
 52. ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2009)
 53. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2009)
 54. සිංහල (2009)
 55. බුද්ධ ධර්මය (2009)
 56. බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2009)
 57. ආර්ථික විද්‍යාව (2009)
 58. භූගෝල විද්‍යාව (2009)
 59. පෙරදිග සංගීතය (2009)
 60. දේශපාලන විද්‍යාව (2009)
 61. හින්දී භාෂාව (2009)
Shopping Cart